بخش ایمونولوژی آزمایشگاه آلبرت از بخش های تخصصی این مرکز بوده است و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته ای همچون Alegria و کیت های باکیفیت الایزا، دقت و صحت آزمایشات را تضمین میکند. در این بخش پروسه کاملی از آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سیستم ایمنی بدن صورت میگیرد که از تشخیص آنتی بادی ها و آنتی ژن های ویروسی، باکتریایی و غیر گرفته تا طیفی از بیماری های اتوایمیون مورد بررسی قرار میگیرد.