بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه آلبرت در اواخر سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده است . این بخش زیر نظر آقای دکتر وحید فلاح آزاد، خانم دکتر نیکو گفتار و خانم دکتر حقیقی در حال فعالیت میباشد.

فلوسایتومتری تکنیکی است که به کمک آن سلول های موجود در مایعات بیولوژیک بدن مانند خون، مایع مغزی نخاعی، ادرار و سایر ترشحات و همچنین سلول های نسجی که به شکل سوسپانسیون در آمده اند با تابش نور لیزر شناسایی می شوند . این روش از دقت و سرعت بالایی برخوردار است به طوری که در یک ثانیه تعداد و نوع ۱۰۰۰۰ سلول مشخص خواهد شد.

امروزه از این روش در تشخیص طیف گسترده ای از بیماری ها استفاده میشود .

رایج ترین کاربرد فلوسایتومتری در آزمایشگاه های تشخیصی ایمونوفنوتایپینگ سلولی است که با به کارگیری آنتی بادی های منوکلونال کنژوگه شده با مواد فلوروکروم، علیه مولکول های سطحی و یا درون سلولی و نشاندار شدن سلول ها انجام می شود . ایمونوفنوتایپینگ در تشخیص انواع لوسمی ها، لنفوم ها، بیماری های نقض ایمنی اکتسابی و ارثی، اختلالات مرتبط با ناباروری و بیماریهای ناشی از اختلال در ساختار مولکولی اختصاصی در لکوسیت ها و گلبول های قرمز مثل PNH و همچنین در تشخیص بعضی اختلالات پلاکتی مثل سندرم های برنارد سولیر و گلانزمن به کار می رود.

بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه آلبرت مجهز به دستگاه فلوسایتومتری FC500 ساخت شرکت آمریکایی Beckman Coulter و مجهز به دو لیزر است . این دستگاه قادر است سلولها را بر اساس ۵ رنگ و ۷ پارامتر شناسایی کند

فلوسایتومتری :

کاربرهای فلو سایتومتری

۱-    ایمونو فنوتایپ در بدخیمی ها

۲-    آنالیز DNA و تعیین پلوئیدی در بدخیمی ها

۳-    ایمونو فنوتایپ در بیماریهای نقض سیستم ایمنی

۴-    ایمونو فنو تایپ درنا باروری

۵-    حداقل بیماری باقیمانده (MRD)

۶-    سیکل سلولی و آپوپتوز۷-    شمارش مطلق سلولی