انعقاد

هموستاز طبیعی شامل تشکیل لخته خون جهت توقف خونریزی از عروق آسیب دیده و سیستم ضد انعقادی و سیستم فیبرینو لیتیک طبیعی است که تشکیل لخته به محل آسیب دیده محدود می گردد. نقص در تشکیل لخته یا فعال شدن بیش از حد فیبرینولیز ممکن است به اختلالات خونریزی دهنده منجر شود و نقص در سیستم ضد انعقادی یا فیبرینولیز به افزایش انعقاد پذیری منتهی می گردد . این نقایص ممکن است ارثی یا اکتسابی باشند. جهت تشخیص اختصاصی در بیماران مبتلا می توان از آزمون های آزمایشگاهی متعددی استفاده نمود. در بعضی بیماران به رغم طبیعی بودن تست های PT و aPTT اندازه گیری فاکتورهای انعقادی را می توان در نظر گرفت زیرا کمبود متوسط بعضی فاکتورها گاهی اوقات با خونریزی همراه است اما PT و aPTT را طولانی نمی کند. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ویروس شناسی آلبرت با بیش از نیم قرن تجربه در راستای ارتقاء خدمات تشخیصی تخصصی با دارا بودن تجهیزات مدرن و دانش فنی روز اقدام به راه اندازی بخش فوق تخصصی انعقاد (مولکولی و ترومبوتیک) نموده است.

هماتولوژی

این بخش بوسیله پرسنل مجرب آزمایشگاه اداره می گردد و دستگاههای
پیشرفته فول دیف از شرکتهای Mindray و Bayer در آن فعال هستند.برخی از آزمایشات قابل انجام در این بخش عبارتند از
:

CBC/diff

سدیمان

رتیکولوسیت

بررسی اسمیر مالاریا

بررسی اسمیر بورلیا

LE-Cell

 Sickle Cell

Lishman

 Osmotic
Fragility Test

Cell count in
Fluid

فیبرینوژن

گروه خون