هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی یکی از فعالترین و مجهزترین بخش های آزمایشگاه میباشد و از نظر پرسنلی و دستگاه های موجود در بالاترین سطوح استاندارد است. در این بخش دستگاه هایی از شرکت های معتبر Roche ، biomerieux ، Simense ، PerkinElmer در حال فعالیت هستند.

از روش های RIA ، IRMA ، ECLIA ، CLIA و ELFA در این بخش استفاده میشود.از تست های تخصصی که در این بخش انجام میپذیرد.

میتوان به تست های غربالگری دوران بارداری اعم از غربالگری سه ماهه اول و سه ماهه دوم و تومورمارکرهای اختصاصی اشاره کرد.