خدمات پاتولوژی
این واحد آماده ارائه خدمت و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در ساعات کاری آزمایشگاه می باشد. در این بخش آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا، در کنار مجرب ترین متخصصان پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و کادر فنی با تجربه و با بخش های نمونه گیری ،خون شناسی، بیوشیمی، هورمون شناسی، تجزیه مایعات بدن و آنالیز ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، پاتولوژی، بانک خون ، بیولوژی مولکولی و…. آماده پذیرش مراجعین محترم می باشد.

انجام تست های روتین و تخصصی به صورت اورژانس

انجام تست های PAP SMEAR ، HPV GENOTYPING، سیتولوژی (ادرار و مایهات بدن) ، FNA ، نمونه های پاتولوژی