بخش پاتولوژی آماده ارائه خدمت و پذیرش مراجعین سرپایی و بیماران بستری در ساعات کاری آزمایشگاه میباشد.
در این بخش آزمایش های عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی با بهره گیری از برترین تکنولوژی های روز دنیا در کنار مجرب ترین متخصصان پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی وبه همراه کادر فنی با تجربه بصورت روزانه در حال انجام است.
بخش پاتولوژی آزمایشگاه آلبرت شامل زیر مجموعه های خون شناسی ، بیوشیمی ، هورمون شناسی ، تجزیه مایعات بدن و آنالیز ادرار ، انگل شناسی ، میکروب شناسی ، پاتولوژی ، بانک خون ، بیولوژی مولکولی و…. میباشد.

همچنین انجام تست های عمومی و تخصصی به صورت اورژانس در این مجموعه امکان پذیر است.

لیست خدمات پاتولوژی:

  • سیتولوژی
  • پاتولوژی
  • سیتوژنتیک
  • ایمونو هیستوشیمی