همراهان و همکاران عزیز آزمایشگاه آلبرت

لطفا جهت همکاری با مجموعه آلبرت در راستای بهبود کیفیت امکانات و خدمات آزمایشگاهی در نظرسنجی ما شرکت کنید و به نحوه عملکرد کارکنان در بخش های مختلف، نحوه ارائه خدمات، دقت و سرعت انجام کار امتیاز دهید.