محققان موفق به کشف یک آنتی بادی شدند که ۹۸ درصد تمام گونه های آزمایش شده HIV را بی اثر می سازد.

محققان آمریکایی گزارش دادند این آنتی بادی که توسط یک بیمار HIV+ تولید شده است،میتواند اغلب گونه های HIV مقاوم در برابر آنتی بادی های همان طبقه را بی اثر سازد.
دستیابی به یک آنتی بادی که بتواند طیف وسیعی از گونه های HIV را بی اثر کند، به دلیل توانایی این ویروس به واکنش سریع در برابر سیستم های دفاعی و ایمنی بدن، بسیار دشوار است.
اما اکنون محققان موفق به کشف یک آنتی بادی شده اند و این کشف می تواند پایه و اساس ساخت یک واکسن جدید در برابر این ویروس باشد.
محققان ‘موسسه های ملی بهداشت آمریکا’ متوجه شدند که این آنتی بادی به نام NG میتواند توانایی خود را برای شناسایی ویروس های HIV حفظ کند.
این آنتی بادی همچنین ۱۰ برابر قوی تر از آنتی بادی VRC01 از طبقه N6 است. آنتی بادی VRC01 بعد از ایجاد محافظت تقریبا شش ماهه در برابر HIV در میمون ها، به فاز دوم آزمایشات بالینی به روی انسان رسیده است.
محققان کشف و شناسایی آنتی بادی جدی را به خاطر وسعت و قدرت استثنایی آن در برابر HIV، سرنخ مهم و جدیدی برای توسعه استراتژی ها به منظور پیشگیری و درمان عفونت HIV می دانند.
آنتی بادی، پروتیینی است که توسط سیستم ایمنی بدن در واکنش به پاتوژن های مضر مانند باکتری ها و ویروس ها تولید می شود.
این نتایج در نشریه Immunity منتشر شده است.