آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت


خیابان پیروزی، جنب پمپ بنزین سه راه سلمانیه، پلاک 611

تلفن: 33252423(10 خط)

IHC


ایمونوهیستوشیمی فرآیندی است برای تایید وجود یا عدم وجود مارکرهای سلولی در بافت که در سالهای اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است و به عنوان یکی از روشهای تشخیصی مهم در شاخه پزشکی به ویژه آسیب شناسی جای خود را باز کرده است.مارکرهای قابل انجام در آزمایشگاه آلبرت به شرح زیر می باشد:

  Epithelial Markers

   Lymphoma panel markers

Cytokeratin

(ƛlight chain(mono clonal          

EMA

CD20

PSA

CD3

aFP

CD45RO

Thyroglobulin

(CD45(LCA

(CEA(Polyclonal

CD30

(HMWK(BE12

CD15

CK20

CD5

CK7

CyclineD1

CK5/6

bcl-2

Calretinin

(PC(plasma cell

CDX2

CD68

TTF-1

Fascin

Hepatocyte

CD43

GCDFP-15

MPO

Cox-2

CD7

E-cadherin

ALK

CA125

CD10

RCC

CD23

Thrombomodulin

TdT

P63

CD19

 Melanocytic markers

(Hairy cell (DBA44

S100

CD1a

HMB-45

PAX5

Melan-A

Endothellal & miscellaneous markers

WT1

                                    CD34                                    

Mesenchymal markers

(MIC2(CD99

Vimentin

HHV-8

SMA

(Breast carcinoma markers (hormone receptor

Myogenin

ER

Desmin

          PR          

PLAP

P53

(CD117(C-kit

(HER2/neu (C-erb-B2

Inhibin

Ki67

Collagen Type IV

GCDFP-15

β catenin  

 

Neuroendocrine and neuron markers

 

Synaptophysin

 

Chromogranin A

 

Neurofilament

 

GFAP

 

NSE

 

INI 1

 

 

 

 

 

 

آمار سایت


افراد آنلاین: 12 نفر

بازدید های امروز: 106 نفر

بازدید های دیروز: 526 نفر

کل بازدید های سایت: 242112 نفر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت


آدرس: خیابان پیروزی، جنب پمپ بنزین سه راه سلمانیه، پلاک 611

تلفن:33252423(10 خط)

ایمیل: info@albertlab.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه آلبرت است
:Designed By